• English
  • ဗမာစာ

  • 28
    April 28

    မြို့တော် ပြည်သူ့နီတိ ရေးဖြေပြိုင်ပွဲ

    ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၈) ရက်နေ့တွင် အ.ထ.က (၂) လသာ၌ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကြီးမှူး ကျင်းပသည့် ” မြို့တော် ပြည်သူ့နီတိ ရေးဖြေပြိုင်ပွဲ ” တွင် ၀ိသာခါဖောင်ဒေးရှင်းမှ လည်း ကလေးငယ်များအတွက် ဗလာ စာအုပ်နှင့် ကွန်ဗာဘူးများကို ပါဝင် လှူဒါန်း ပေးခဲ့ပါတယ်….

    2022 © All Rights Reserved. Visakha Foundation. Powered By Source Code Co., Ltd.